Marek Felis

Tréner

  • Majster SR v zápasení
  • Účasť na súťažiach v crossfite, americkom futbale, florbale a vzpieraní
  • Tréner 4. kvalif.stupňa v športovej špecializácii kondičný tréner, absolvent študij.programu učiteľstvo TV a trénerstvo na katedre telesnej výchovy a športu univerzity M.Bela
  • Zameranie:

- Nácvik a zdokonaľovanie správnej techniky cvičenia
- Rozvoj kondície: sila, vytrvalosť, výbušnosť, ohybnosť a kĺbová pohyblivosť
- Rozvoj koordinácie: rovnováha, orientačná, rytmická a reakčná schopnosť
- Naberanie svalovej hmoty
- redukcia tuku a form. postavy
- kondičná a športová príprava pre deti a mládež, základy gymnastiky a atletiky pre deti
- Tréningy vzpierania a crossfitu
- Organizovanie šport. sústredení a súťaží