Mladý atlét II

Skupinové tréningy pre deti od 12 do 18 rokov

Súčasnej mládeži dominuje sedavý sôsob života, čo má za následok vysoké percento detí s nadváhou. Našim úsilím je podporovať športovú aktivitu detí a mládeže a formovať ich celoživotný vzťah k športu. Tréningy sú formované tak, aby sa rozvíjali kondičné a koordinačné schopnosti detí a súčasne aj ich pohybová výkonnosť a zdatnosť. V staršej kategórii (Mladý atlét II) majú juniori možnosť pokračovať vo všeobecných kondično-silových tréningoch alebo sa môžu začať sústrediť na výkonnostný šport s naslednou možnostou učasti na Crossfitových a vzpieračských pretekoch na národnej, či medzinárodnej úrovni.

Mladý atlét II: od 12 do 18 rokov

Tento projekt je spolufinancovaný Bratislavským samospravnym krajom.