Mladý atlét I

Skupinové tréningy pre deti od 6 do 12 rokov

Súčasnej mládeži dominuje sedavý sôsob života, čo má za následok vysoké percento detí s nadváhou. Našim úsilím je podporovať športovú aktivitu detí a mládeže a formovať ich celoživotný vzťah k športu. Tréningy sú formované tak, aby sa rozvíjali kondičné a koordinačné schopnosti detí a súčasne aj ich pohybová výkonnosť a zdatnosť. Vo vekovej kategórii do 12 rokov (Mladý atlét I) sa sústredíme predovšetkým na kondíciu a všestrannú pohybovú prípravu, tak aby mali deti zo športu radosť.

Mladý atlét I: od 6 do 12 rokov